پروتز سینه

سلام اینسری در رابطه با جراحی پروتز سینه صحبت میکنیم که این عمل فقط برای کوچک یا بزرگ کردن سینه نیست چه بسا خانومهایی که بعد از زایمان و شیر دهی افتادگی سینه پیدا میکنند و میخواهند زیبایی سینه برسند .خیلی از عملهای پروتز سینه با توجه به سلیقه فرد مهم هست که پروتز سینه اشکی داریم که این پروتز قسمت زیرینش بزرگتر است و یا پروتز های کاملا گرد داریم که همه اینها سلیقه ایت و مطلب بعدی جنس سیلیکون هست که شبیه سینه طبیعی هستند و این پروتزها رو سازمان امریکا تایید میکنن و هیچ شواهدی در رابطه با سرطانزایی وجود ندارد