بزرگترین کوسه جهان

مگادلون (Megadelon) در زبان یونانی قدیم به معنی دندان بزرگ است. این نام یک نوع از کوسه منقرض شده که تقریبا از 1.5 تا 28 میلیون سال پیش می زیسته است. تحقیقات باستان شناسی نشان داده که طول این هیولای اقیانوس ها تا 20 متر هم می رسیده. وزن مگادلون در نمونه های 20 متری چیزی بالغ بر 103 تن بوده یعنی برابر با وزن 4 کامیون کمپرسی بنز!. فسیل های این جانور تقریبا در تمام نقاط دنیا از آمریکا گرفته تا هندوستان و استرالیا یافت شده که نشان دهنده سلطه کامل این موجودات بر تمامی اقیانوس ها در دوره سنوزوئیک بوده است. علت انقراض عواملی همچون سرد شدن آب اقیانوس ها و کم شدن شکار عنوان شده است.