تیرگی دور چشم.

تیرگی دور چشمان مشکل عمده این روزهای ماست که دلیلش را نمیدونم ولی دیدن این ویدیو میتواند به شما کمک شایانی بکند از استرس و کمخونی و کاهش مواد غذایی گرفته تا خیلی چیزهای مختلف دلیل این مریضی است که امروزه حتی کودکان نیز به این عارضه دچارندکه یکسری کارهایی رو باید انجام بدید که این سیاهی دور چشم کامل از بین بره که اول باید ساعت کارتون حتما مناسب باشه و همچنین ساعت خوبتون هم مناسب باشد و شما باید رژیم غذایی و مواد پروتئینی را به مقدار لازم بخورید و آب به اندازه کافی استفاده بکنید و با استفاده از گلاب هم میتوان این سیاهی را موقتا از بین برد که دستمالی رو به گلاب اغشته کنید و بر سیاهی بگذارید تا از بین برود