نحوه انفجار 100 تن T.N.T

تی ان تی نام کوتاه شده ترکیب شیمیایی به اسم Trinitrotoluene است که مصرف اصلیش در مواد منفجره ارتش های جهان می باشد. همچنین استاندارد بررسی قدرت سایر بمب ها و مواد منفجره بر حسب تی ان تی سنجیده می شود. هر تن تی ان تی برابر با 4.184 گیگاژول انرژی می باشد. در این ویدیو انفجار 100 تن تی ان تی را مشاهده می کنید که همراه با صدا، ابر انفجار ( کاهش لحظه ایی دما و فشار) و موج بعداز انفجار است . این انفجار 418.4 گیگاژول انرژی آزاد کرده که برابر با دو عدد بمب FOAB روسی می باشد.