تولید برق مجانی!

تولید برق کشور معمولا یکی از روش های پر هزینه برای دولت ها میباشد ساخت سد یا نیروگاه هسته ای هزینه زیادی روی دست دولت ها میگذارد ولی این روشها تنها راه حل نیست یکی از ساده ترین روش ها را در این ویدیو میتوانید ببینید ابتدا یک صفحه بر روی یک دینام قرار میدهیم و سپس چند اهنربا بر روی آن صفحه با زاوبه 35 درجه نسبت به هم نصب میکنیم حالا یک آهن ربای دیگر را با اندکی فاصله کنار اهن ربا های نصب شده قرار میدهیم و به صورت دورانی میچرخد به طوری که قطب های هم نام رو در روی هم قرار بگیرند این کار باعث میشه نیروی دافعه آهنرباه ها رو از هم دور کنه و در نتیجه صفحه شروع بهچرخش و چرخاندن دینام میکنه که منجر به تولید برق میشود!