علت تغییر رنگ مو و چشم

وقتی آلبوم دوران نوزادی و کودکی را ورق می زنیم تصاویری از خودمان مشاهده می کنیم که گاها به شکل و شمایل آن قبطه می خوریم. کودکانی با موهای بور یا قهوه ای و چشم هایی با رنگ های روشن و حتی پوست هایی روشن.باور نمی کنیم که این خود ما بوده ایم. اغلب سوال می پرسند چه اتفاقی افتاده است؟

برای پاسخ این سوال می توان کتاب ها نوشت اما علت اصلی آن در ژنتیک و محیط خلاصه می شود. علت تغییر رنگ پوست به لحاظ زاویه تابش خورشید است و باعث می شود رنگیزه های پوستی برای حفاظت از سلول های پوست تغییر رنگ دهند ، به علاوه اینکه آفتاب سوختگی در مناطق آسیایی شدید است.

علت تغییر رنگ مو و چشم را بیشتر می توان عوامل ژنتیکی را دخیل دانست. رنگ چشم و مو در ابتدای تولد متشکل از ژنوم تکمیل نشده است که این ژنوم در طول زندگی کودکی فرد تکمیل می شود که نتیجه آن تغییر در ساختار پروتئین های OCA 2 برای مو و برای چشم مجموعه پروتئین های EYCl 1-2-3 است.