علت تفاوت رنگ گوشت قرمز و سفید

حتما شما هم تا به حال متوجه تفاوت رنگ گوشت های مختلف و درصدد پیدا کردن دلیل آن بوده اید.دلیل آن تفاوت در نوع عضلات و نحوه مصرف انرژی است.

به طور کلی عضله های حیوانات به دو دسته حرکت سریع و حرکت کند تقسیم می شوند. در حرکت سریع سیستم ذخیره و مصرف انرژی گلیکوژنی است و در حرکت کند این سیستم جای خود را به میتوکندری و میوگلوبین می دهد و از آنجایی که میوگلوبین قرمز و میتوکندری قهوه ای ست رنگ گوشت تیره و در گلیکوژنی ها سفید است.

سوال مهمی که اینجاست رنگ گوشت انسان به چه شکلی است؟ باید پاسخ داد از آنجایی که انسان دارای هر دو سیستم ذخیره انرژی است ( سلولی و مرکزی) در برخی نقاط از بدن رنگ گوشت سفید و در برخی نقاط دیگر تیره است.

باید در اینجا توضیح داد که خوردن گوشت حیواناتی مثل پرندگان و ماهی علی رغم گران بودن برای سلامتی انسان به دلیل منابع غنی امگا3 برای قلب و مغز بسیار مفید است.