ساخت فایل اهنگ زنگ برای ایفون

یکی از ویژگی هایی که در تمامی محصولات شرکت اپل وجود دارد این است که محصولات این شرکت که شامل ایفون ها و مک میشود این است که به راحتی سیستم های دیگر قابل هک شدن نیستند .از طرفی این ویژگی یک سری مشکلات را برای محصولات این شرکت بوجود اورده است و ان این است که کار با محصولات این شرکت به راحتی و اسودگی محصولات دیگر نیست و یک سری پیچیدگی ها باعث شده تا هر کسی توانایی کار با این محصولات را نداشته باشد.از جمله این سختی ها این است که برای مثال برای تغییر اهنگ زنگ گوشی ایفون اغلب افراد دچار مشکل میشوند و به سادگی نمیتوانند این کار را انجام دهند.برای انجام این کار بایستی ایتونز را بر روی کامپیوتر باز کرده و سپس اهنگ مورد نظر را انتخاب میکنیم ابتدا بایستی زمان شروع و زمان پایان را انتخاب کنیم و باید توجه داشت که طول مدت زمان اهنگ زنگ نمیتواند بیشتر از چهل ثانیه باشد.در ادامه با کلیک راست کردن بر روی ان یک فرمت ااسی از این فایل تهیه میکنیم.در ادامه فرمت این فایل را دوباره تغییر داده و اخر ان را از ا به ار تغییر میدهیمدر نهایت میتوانیم این فایل را به ایفون انتقال داده و در بخش تنظیمات به عنوان صدای زنگ انتخاب کنیم