بررسی انواع لنز درطبیعت 1

برای انتخاب لنز های مورد نیاز به منظور عکاسی در طبیعت که با نام عکاسی محیطی نیز مورد توجه میباشد سه راه اصلی وجود دارد .اولا که میتوانید یک لنزسوپر زوم تهیه کنید دوم چند لنز با فواصل کوتاه تر بگیرید ویا چندین لنز فیکس درفواصل کانونی مختلف استفاده کنید اما این نکته را مورد توجه قرار دهید که انتخاب لنز بسته به نوع گرایش شما درعکاسی محیطی متفاوت خواهد بود اگرچه لنز های حرفه ایی میتوانند کیفیت بهتری را ارائه دهند و درفواصل کانونی مختلف عکس های با کیفیت تری را تولید کنند اما باید بدانید که همیشه یک لنز حرفه ایی مناسب کار شما نیست و میتولانید همیشه باتوجه به نوع نیاز خود انتخاب های هوشمندانه تری انجام دهید ......