به این میگن سیلی چک کتک زدن

مرد جوان می خواهد با جوان دیگری مسابقه سیلی زدن بدهد اما در انتخاب حریف سخت اشتباه کرده است. فیلم را با هم ببینیم. // دانلود ویدیو کلیپ فیلم چک زدن سیلی زدن سیلی خوردن کتک مسخره بازی اسکول دیوانه دلقک بازی جالب خنده دار بامزه دیدنی تماشایی