مسأله اصلی قدس است

کلیپ "مسأله اصلی قدس است" برگرفته از فرمایشات امام خامنه ای مدظله العالی ست که موضوع تکفیری ها و مساله فلسطین اشاره دارد / از تولیدات مجموعه زمانه