نماهنگ پویش «مبارزه با استکبار»

پویش مردمی "مبارزه با استکبار" پس از سخنان مقام معظم رهبری در خصوص ادامه داشتن مبارزه با استکبار جهانی در دیدار با دانشجویان (20 تیرماه 1394) آغاز گردید.

صفحه رسمی این جنبش مردمی در اینستاگرام : instagram.com/estekbar.setiz