خدای وهابیت

وهابیت همواره دیگر فرقه های اسلامی و در رأس همه، شیعه را متهم به شرک نموده و تنها خود را پرچمدار اسلام راستین و توحید واقعی می پندارند، در حالی که همان گونه که امیرالمومنین سلام الله علیه در آغازین خطبه نهج البلاغه(خطبه 1 ص 14) می فرماید:« اساس آغاز دین، معرفت و شناخت پروردگار جهانیان است»