«برجام» حفره‌ های امنیتی دارد

آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه دیروز (4 مرداد ماه 1394) مسئولان عالی قضایی یکی از نقاط آسیب پذیر را وجود برخی حفره‌های امنیتی در توافق صورت گرفته اعلام کرد و گفت: توافق نباید مسیری برای تسهیل دسترسی به نقاط امنیتی و نظامی شود و کوتاهی و قصور درباره حل این موضوع گناهی نابخشودنی است.
وی افزود: باید روند قانونی تصویب و تایید این توافق در کشور طی شود و در این مسیر قانونی قطعاً توافق حاصل شده باید با دقت، تأنی و متانت در شورای عالی امنیت ملی و مجلس بررسی شود و در یک روند قانونی باید ضمن نگرانی نسبت به محدودیت‌های ایجاد شده نسبت به آسیب‌های احتمالی و کاهش آنها هم فکر کنیم.