باهوش ترین مؤمنان چه کسانی هستند؟

امروزه با افزایش مشغله و روزمرگی انسان و درنتیجه غفلت او از مضامین اخلاقی و عرفانی ، نیاز مبرم به تهذیب نفس و خودکنترلی در برابر مسائل مبتلا به انسان بیشتر احساس می شود بطوریکه حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند ، در آخرالزمان نگهداری ایمان مانند نگهداشتن آتش در کف دست است ، این فرموده مربوط به ما و شما نیست ، بلکه فرمایش کسی است که معصوم است و به منشاء لایزال الهی متصل ، با این وجود آن بزرگوار نگهداری و مواظبت از ایمان در زمان ما را اینقدر سخت برمی شمرند .