تعریف «رزق و روزی» از زبان استاد فرحزاد

در روایتی از پیامبر اکرم (ص) آمده است که می فرمایند:«لیس لک من مالک الا اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فابقیت» (شرح نهج البلاغه ج 16- ص 116)

از مال تو چیزی از آن توست که خوردی و از بین رفت یا پوشیدی و کهنه شد، یا در راه خدا صدقه دادی و آن را باقی گذاشتی.

از این روایت به خوبی روشن می شود آنچه انسان از آن استفاده کرده است، رزق انسان محسوب می شود و آنچه را که هنوز استفاده نکرده روزی او به حساب نمی آید، بلکه رزق کسی است که از آن استفاده می نماید.