اجرای ویژه ی آهنگ بیسیم چی در اختتامیه جشنواره فیلم مقاومت

اجرای ویژه ی آهنگ بیسیم چی در اختتامیه جشنواره فیلم مقاومت

این اجرا که با حرکات پانتومیم گروهی با پیراهن های خاکی جنگی همراه بود به شکلی بسیار متفاوت از سایر اجراهای خوانندگان دیگر حتی متفاوت از سایر اجرا های خود حامد زمانی برگذار شد ./.حامد زمانی هم در این اجرا لباس خاکی با پوتین به تن کرده و چفیه بر گردن داشت و بیسم بر دوش آهنگ بیسیمچی را اجرا میکرد...