تقلای مزبوحانه برای بازگشت بدون هزینه فتنه گران

235
28 آذر 1394

برخی احزاب سیاسی مرتبط با فتنه گران و اصلاح طلبان به دنبال پاک کردن حافظه تاریخی ملت ایران و سفیدنمایی چهره سیاه فتنه گران سال 88 و بازگشت بدون هزینه ی سران فتنه (موسوی،کروبی و خاتمی) به عرصه سیاسی کشور هستند. در همین راستا تقلای مزبوحانه برخی اصلاح طلبان و حزب اعتماد ملی در برگزاری همایشی باعنوان «امتداد اعتماد» و تلاش برای شستن تعفن ناشی از عملکرد سران فتنه را شاهد بودیم که در آن پیامی از طرف خاتمی نیز خوانده شده است...


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x