آیا ابتکار و زنگنه محاکمه خواهند شد؟

295
28 آذر 1394

ابتکار و زنگنه دو نفری هستند که به سرطانزا بودن بنزین پتروشیمی ها دامن زدند و این در حالی بود که ابتکار در سال 89 که هیچ سمتی در دولت نداشت وبدون داشتن هیچ گونه سند و مدرکی پس از خودکفایی کشور در عرصه تولید بنزین همنوا با ضد انقلاب و کشور های بیگانه بر طبل آلودگی بنزین نواخت و اینک پس از سه بحٍ و بررسی مشخص شد آلودگی دولت بیش از بنزین است.حال باید منتظر ماند و دید آیا از سوی مجاری قضایی برای این دو فرد که با امنیت روانی جامعه بازی کرده اند محاکمه ای صورت خواهد گرفت؟


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x