فیلم کوتاه ، به جای من...

روز جهانی کودک روزی است که برای یادبود و افتخار کودکان شناخته شده است. در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک آمده‌ است که: «کودک باید در فضایی سرشار از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود»؛ اما کمی آن سوتر…