حل مشکل بیکاری به سبک دولت راستگویان

دکتر روحانی در برنامه دیشب پرسش و پاسخ با رئیس جمهور از ایجاد 400هزار شغل در 6ماهه نخست امسال خبرداد و نرخ بیکاری را نیز یک رقمی عنوان کرد، آمار و ارقامی که بسیار فریبنده بود!

اما واقعیت ماجرا چیست؟!

در حالی که به گفته مقامات دولت یازدهم، در 8 ساله دولت قبل مجموعا 600 هزار شغل ایجاد شده بود؛ اینک آمار رسمی نشان می‌دهد طی یک سال اخیر همه آن 600 هزار شغل از دست رفته است.