تظاهرات علیه توحش به نام آزادی با شعار مرگ بر فرانسه

گروه سیاسی: تجمع باشکوه مردم تهران در اعتراض به اهانت هفته‌نامه شارلی به پیامبر اسلام (ص) روز گذشته در مقابل سفارت این کشور در خیابان حافظ تهران برگزار شد. به گزارش «وطن امروز»، این تجمع که به دعوت دانشجویان برگزار شده بود با همراهی مردم نیز مواجه شد و تجمع‌کنندگان از دولت فرانسه به دلیل حمایت از نشریه هتاک شارلی انتقاد کردند. این تجمع که از ساعت 15 دیروز با حضور دانشجویان برگزار شد؛ با همراهی مردم مواجه شد و تجمع‌کنندگان شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر فرانسه»، «مرگ بر انگلیس»، «لبیک یا محمد»، «اسلام پیروز است اسرائیل نابود است»، «لااله‌الاالله»، «لبیک یا رسول‌الله»، «یا ایهاالمسلمون اتحدوا اتحدوا»، «خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست»، «فتنه‌گر بی‌وطن اعدام باید گردد»، «فرانسه ننگت باد»، «مرگ بر فرانسه صهیونیست» و «فریاد یا محمدا» سر دادند. مردم معترض همچنین عبارت «محمد امین» را بر تابلوی خیابان «نوفل‌لوشاتو» قرار دادند.