کل کل استقلال و پرسپولیسی خنده دار - باحال

طنز پرسپولیسی و کل کل های خنده دار حسن ریوندی و محمد سلوکی در تالار بزرگ همایش های کشور www.hasanreyvandi.com