معرفی تاریخچه ساخت B-۵۲ بزرگترین بمب افکن دنیا + فارسی

همزمان با اوج گیری جنگ جهانی دوم و خطر پیشروی نیروهای آلمان نازی، ارتش آمریکا به شدت به ساخت بمب افکنی بزرگ و قدرتمند نیاز داشت. درست در همان روزها بود که موتورهای جت پا به بازار گذاشته بودند. پس از مدتی تحقیق و بررسی، بالاخره ایده ساخت بمب افکنی راهبردی به نام B-۵۲ متولد شد. http://techshot.ir