حضور «نماد تروریسم» در راهپیمایی محکومیت تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان گفت: هر طرفی که که در پشت پرده انفجار جبل محسن قرار داشته باشد این انفجار محکوم است. هدف از این انفجار بی ثباتی در طرابلس پس از برقراری آرامش در آن بود.
وی افزود: بدون شک درایت ساکنان طرابلس و همزیستی آنها به ثبات آن کمک می کند. بازدید نهاد المنشوق وزیر کشور لبنان از منطقه ای که انفجار در آن رخ داده بود نیز اقدامی مثبت بود.