صاحب این صدای گمشده را پیدا کنید

روز سوم خرداد 1361، رادیوی جمهوری اسلامی ایران، در ساعت 14، هم زمان با پخش مارش نظامی، این جملات را در سراسر ایران منتشر نمود: «شنونده گان عزیز توجه فرمایید! شنونده گان عزیز توجه فرمایید! خرمشهر! شهر خون، آزاد شد». این خبر تاریخی، با صدای پرطنین و تاثیر گذار جوانی به نام «محمود کریمی علویجه» در حافظه ی تاریخی ملت ایران ثبت شد و گرچه از آن روز تا حدود 10 سال بعد، حجم زیادی از اخبار و گزارش های مربوط به دفاع مقدس، با صدای این جوانِ خوش سیما و آوا پخش شد اما امروز، پس از گذشت 30 سال از آن روزها، هیچ نشانی از صاحبِ آن صدای مانده گار در رسانه های دیداری و شنیداری «جمهوری اسلامی» نیست.