فریب کاری در DNA ایرانی ها یا آمریکایی ها؟؟؟

دیپلماسی ایرانی که در انتخابات 1392 توانست 51 درصد آرای رای دهندگان را کسب کند این روزها کاغذ کادوی خود را از دست داده و مردم با چشم خود میبینند عملا این راه حل به یک سال حداقل زمان نیاز دارد تا به گفته ی مذاکره کنندگان بتواند اثر کند.اما غرب و در راس آن آمریکا چگونه میخواهد از راهی که به زعم خودش اثر گذار بوده دست بکشد و آروزی 34 خود را که به زانو درآمدن ایران بوده را کنار بگذارد؟