کم شد زجمع خسته دلان...

222
28 آذر 1394

یکی دیگر از جانبازان دفاع مقدس به خیل عظیم شهدا پیوست.محمود رفیعی شاعر دلسوخته انقلاب و استاد دانشگاه از میان دوستان پر کشید و به معبود پیوست.بخش هایی از شعر خوانی این استاد پر برکت در دیدار با رهبر انقلاب را ببینید.
تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV

فیلمدفاع مقدسجانبازانانقلاب اسلامیایران

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x