کم شد زجمع خسته دلان...

یکی دیگر از جانبازان دفاع مقدس به خیل عظیم شهدا پیوست.محمود رفیعی شاعر دلسوخته انقلاب و استاد دانشگاه از میان دوستان پر کشید و به معبود پیوست.بخش هایی از شعر خوانی این استاد پر برکت در دیدار با رهبر انقلاب را ببینید.
تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV