لاریجانی خطاب به آیت الله:چرا حاشیه سازی می کنید؟

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: زمان نظریه‌پردازی‌های بی‌پایه و جریان سازی رسانه‌ای که حاصلی جز تنش ندارد نیست. امروز ما نیاز به انقلاب رنگ‌ها در حجاب نداریم. همیشه در اکثر روستاها زنان با لباس‌های رنگی حجاب داشته و دارند و کسی هم ایرادی نگرفته است. این امور جنبه عرفی و تناسب با محل دارد. اصل بر پوشیدگی و عفاف است. امروز اگر نیاز به انقلابی باشد به جای انقلاب رنگ‌ها نیاز به انقلاب جهت بهبود معیشت مردم است. به انقلاب اراده‌ها به انقلاب انگیزه‌ها در تحقق اسلام و صیانت از دین و میراث امام و شهدا و عزتمندی داریم.