حتی اسرائیل هم محرم است؟؟؟

همانطور که رهبر انقلاب فرمودند طرف های مقابل در مذاکرات هسته ای عهد شکن هستند این قضیه هم پس از صحبت های روحانی با اوباما اثبات شد که طرف غربی ،طرف ایرانی را پیش قدم در تماس تلفنی مطرح کرده بود و طرف ایرانی هم کاخ سفید را مسئول دانسته بودند.اینبار نیز اگر چه دو طرف به محرمانه بودن مفاد جلسات به توافق رسیده بودند و این قضیه را مطرح کردند ولی می شد حدس زد که این قضیه تنها یک نا محرمدارد و آن هم مردم ایران است چرا که طرف های غربی بلافاصله پس از پایان مذاکرات مفاد آن را در اختیار طرف اسرائیلی و رسانه ها قرار دادند که باز در ایران موجب اعتراض به خوشبینی مذاکره کنندگان ایرانی شد.