انتقاد مجری صدا وسیما از فیس بوک دولتی ها

روزنامه های صبح اصلاح طلبان هم دیگر موج سازی سابق را ندارد و کارایی خود را به مقدار زیادی از دست داده اند.با بخش صبح گاهی شبکه خبر از مواضع این روزنامه ها آگاه شوید.و اما امروز صبح این روزنامه ها مورد انتقاد صریح مجریان این برنامه قرار گرفتند.