مستند زنجیره پلید

مستند زنجیره پلید، کاری از گروه مستند سازی مجاهد مجازی این مستند 15 دقیقه ای با موضوع توهین به پیامبر اسلام در بازی های رایانه ای ساخته شده که در جشنواره رسانه های دیجیتال رونمایی شد. کارشناس: مهدی حق وردی طاقانکی تدوین: علی نجفی با تشکر از میثم حق وردی طاقانکی