مردانی که برای مرگ بر آمریکا جنگیدند

186
28 آذر 1394

شهید نادر مهدوی به همراهی اندک همرزمانش، خلیج فارس را تا ماه‌ها برای ناوگان آمریکا و متحدانش ناامن کرد و حیثیت نظامی دولتمردان این کشور را بارها به بازی گرفت و کابوسی فراموش نشدنی برای نظامیان آمریکایی به یادگار گذاشت.

فیلمآمریکاشهیدشهید نادر مهدویخلیج فارس

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x