تریبون از انگلیس،توهین از اسرائیل

بی بی سی که سابقه طولانی در پشتیبانی جریان های صهیونیستی از جمله بهائیت داره اینبار به سراغ اسرائیل رفته و تریبون خود را در اختیار نتانیاهو قرار داده تا وی که منزوی ترین شخص در سازمان ملل بوده از انزوا خارج شود.
نیانیاهو در گفتگو با بی بی سی فارسی مدعی شد مردم ایران در پوشیدن شلوار جین آزاد نیستند و رئیس جمهوری که انتخاب کرده اند از سر اجبار بوده و همچنین از ایران خواست برنامه هسته ای خود را کنار بگذارد.