فشار افکار عمومی حساس نشو را به تلویزیون برمیگرداند؟

304
28 آذر 1394

پس از آنکه طنز حساس نشو در خبر بیست روز پنجشنبه به علت آنچه که مشکل فنی خوانده شد پخش نگردید بنظر میرسد انتظار و فشار افکار عمومی برای پخش این طنز مسئولین سازمان صدا و سیما را به این نتیجه رساند تا با تعدیل این طنز بیش از این مردم را در انتظار نگذارد و آن رابه پخش برگرداند.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x