کینه بی بی سی از امیرکبیر

219
28 آذر 1394

تاحالا از خود پرسیده اید رسانه حرفه ای بی بی سی که از کوچکترین موضوعی در ایران یک خبر و تحلیل ارائه میکند چرا هیچگونه توصیفی از امیر کبیر ارائه نکرده است ولی راه به راه از رضاخان ریپورت میرود و ازخاندان پهلوی تمجید میکند؟دلیل این همه نادیده گرفتن آن هم شخصیتی به این عظمت در تاریخ ایران به چه دلیل است؟

فیلمامیرکبیربی بی سیماهوارهخارج

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x