سرود پاکستانی ها برای امام خامنه ای

142
28 آذر 1394

جهانی بودن آرمان‌های انقلاب با مشاهده حضور فراگیر نشانه‌های رهبران ایران به خصوص در دنیای مستضعفین، نیاز به اندکی کنار گذاشتن پرستیژ و وجهه مدیریتی دارد. عکس‌ها، سروده‌ها، صوت‌ها و ویدئوهای علاقه‌مندی و عشق پاکستانی‌ها به ایران در کارتابل‌ها، جزوات و گزارش‌های رسمی، دیدارهای دیپلماتیک و در نشستن پشت میزهای و روی صندلی‌های بلند مدیریت فرهنگی قابل مشاهده نیست؛ و به همین ترتیب پیگیری این رابطه از طریق مجرای رسمی روابط معمول طراحی شده در سیاست خارجی، قابل اعتنا نخواهد بود.

فیلمامام خامنه ایپاکستانی هاسروددیپلماتیک

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x