آنچه یک حکیم در خشت خام میبیند...

142
28 آذر 1394

غرب شناسی از منظر حکمت شهیدآوینی

آنچه زمینه سیطره غرب بر عالم را فراهم کرده ضعف های ماست.بنابراین قبل از هرچیز باید این ضعف ها برداشته شود.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV

فیلمغرب شناسیشهیدآوینیانقلاب اسلامیایران

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x