آنچه یک حکیم در خشت خام میبیند...

غرب شناسی از منظر حکمت شهیدآوینی

آنچه زمینه سیطره غرب بر عالم را فراهم کرده ضعف های ماست.بنابراین قبل از هرچیز باید این ضعف ها برداشته شود.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV