رهبر خطاب به سجادی:آیا حاضرید در مجلس عذرخواهی کنید؟

نماینده تهران گفت: یک روز سابقه جبهه و جنگ در کارنامه سجادی دیده نمی‌شود. چه برنامه‌ای دارید که نگرانی‌های ما درباره جوانان را رفع کند. متأسفانه اشخاصی برای تصدی پست وزارت معرفی می‌شوند که نه می‌توانیم آنها را انتخاب کنیم نه انتخاب نکنیم. در مجلس ششم سجادی از پست وزارت آموزش و پرورش استعفا داد و وی گفت که چون همه استعفا داده بودند، من هم استعفا دادم.