راز زندان های سیا در اروپا(مجموعه نعل وارونه)

118
28 آذر 1394

تنها افراد انگشت شماری مکان آنها را میدانند.هیچکس جز افراد انگشت شماری مانند متهمان و نیروهای امنیتی نمیتوانند وارد این مکانها شوند.زندانهای مخفی سیا مانند شبکه ای گسترده در برخی کشور های جهان از جمله در شرق اروپا گسترش یافته است.

فیلماروپاامریکااسرائیلایران

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x