چه کسی مذاکرات را به شکست کشاند؟

تحلیل دقیق از مواضع 5+1 نسبت به مسئله هسته ای ایران که کاملا واقعبینانه بنظر میرسد و از تمامی بخش های خبری صدا و سیما پخش شد.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV