شباهت قیام پیامبر،امام حسین و امام خمینی در کجاست؟(ویژه نامه نبض روضه قسمت آخر)

490
28 آذر 1394

جسم قیام عاشورا خیلی حجمی ندارد ولی از نظر روح قضیه بسیار مهم است.امام حسین با یک جهانی انحراف و ظلمات وکج روی مواجه بود.علارغم اینکه با جهانی کج روی روبرو بود و آن جهان هم پول داشت کتاب داشت زر داشت آخوند داشت.محدث داشت.وحشت انگیز بود.آدم معمولی و حتی آدم فوق معمولی دلش و تنش میلرزید.امام حسین در مقابل این جهان ظلمانی دلش و تنش نلرزید.کار امام حسین قابل قیاس است با قیام پیامبر.شاخص قضیه مواجه شدن با یک عظمت پوشالیست.همین کار را جد بزرگوارش در مقابل عظمت جهان کفر انجام داد. و از همین جهت قیام امام خمینی یک قیام حسینی است چرا که در مقابل جهان کفر ایستاد و نترسید و نلرزید.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x