کلنا عباسک یا زینب(س)...صدای پای نگهبان خیمه می‌آید

شاه بیت غزل زینبیه عبـــــــــاس است نام او بر همه آلــــــــــــــــــام دوایی دارد ذکر حیدر که به پا خاست همه ترسیدند صف گــــــردان عـــلی به چه نمایی دارد هرم اینجا نمی از معرکه عاشــــــوراست شب جمعه، حرم و صحــــن، صفایی دارد نحن قوة ... حيدرية ... حسينية ... لن تنهار ... لبيك يازينب... کاری از گروه چند رسانه ای شفق