سخنرانی حاج سعید قاسمی در یادمان شهید چمران عاشورای 1392

اختصاصی مستضعفین تی وی/سخنرانی حاج سعید قاسمی در یادمان شهید چمران در دهلاویه در روز عاشورای1392

داستان گرین کارت و امان نامه ای که چمران قبول نکرد...

این مجموعه شامل 6 فیلم است که در روزهای آتی منتشر خواهد شد.

تصویر برداری و تدوین در مستضعفینMOSTAZAFIN.TV