پشت صحنه مستند پیاده روی اربعین

211
28 آذر 1394

-این مستند شامل دوازده قسمت میباشد که تا اربعین حسینی به صورت متناوب بازنشر می شود.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV

فیلماربعینکربلاپیاده رویسیاسی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x