هدفمندی از پشت عینک سیاه ترکان

194
28 آذر 1394

نگاه صفر یاصد دردصدی ترکان این هفته به انتقاد منصفانه برنامه خبری 20:30 کشیده شد تا مردم درمورد رفتار اقتصادی دولت قبل قضاوت کنند.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV

فیلمMOSTAZAFIN TV20 30ترکانعینک سیاه ترکان

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x