هدفمندی از پشت عینک سیاه ترکان

316
28 آذر 1394

نگاه صفر یاصد دردصدی ترکان این هفته به انتقاد منصفانه برنامه خبری 20:30 کشیده شد تا مردم درمورد رفتار اقتصادی دولت قبل قضاوت کنند.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x