فیلم جدید و کامل دیدار جنجال برانگیز هاشمی ویک نکته تامل برانگیز

فارس:به دنبال واکنش ها به بی احترامی به آیت الله هاشمی توسط رئیس هیئت اروپایی، کسانی در داخل کشور شروع به توجیه این بی احترامی کردند. استدلال توجیه کنندگان این بود که در فرهنگ اروپایی،‌زن به احترام مرد از جای خود بلند نمی شود و بلند نشدن خانم کرونبرگ را نباید حمل بر بی ادبی کرد. در همین رابطه خانم ماریچا اسخاکا یکی از اعضای اروپایی هیئت در گفت و گویی با بی بی سی فارسی مدعی شد که در فرهنگ اروپایی زنان برای احترام به مردان دست می دهند.