معضلی به نام ارتباطات نامشروع

437
28 آذر 1394

ورود ماهواره به زندگی ایرانی نه تنها فرصت چندانی برای خانواده ها ایجاد نکرده بلکه موجب شده است تا حساسیت آنها نسبت به قید های دینی و فرهنگی کاهش یابد و در واقع سبک زندگی ایرانی دچار تغییر شود.بیش از 143 ماهواره بروی مخاطب ایرانی فعالیت میکنند که حدود 3500 ساعت برنامه جذاب و سرگرم کننده پخش میکند که میتوان حدس زد چه بلایی بر سر فرهنگ بی دفاع ایرانی می آورد.زنان شوهر دار به ارتباطات پنهانی دست میزنند.جوانان با دخترها ارتباط برقرار میکنند و چه و چه که اندکی از آثار پروژه اندلس سازی ایران است.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x