همه میدانستند به جز وزارت اطلاعات،امور خارجه وآقای جلالی؟

با گذشت چند روز از خروج هیات پارلمانی اروپا از ایران،حواشی ایجاد شده توسط این هیات گریبانگیز هیات دوستی پارلمان ایران و اروپاست و جلالی به عنوان رئیس این هیات در مجلس شورای اسلامی توپ را به زمین قوه قضائیه انداخت اما با واکنش سریع و صریح محمد جواد لاریجانی مواجه شد.محمد جواد لاریجانی در پاسخ گفت مشورت درون نظام امر رایجیست و برداشت شتاب زده جلالی از صحبت های وی صحیح نبوده و در آخر تصمیم گیرنده مجلس است و از قول خود این رفتار را شنیع و زشت و بی ادبانه دانست.اما آنچه در این میان جالب است اینکه نوعی بازی میان دو قوه مقننه و مجریه تعریف شده تا هم به بدنامی برخی وزارت خانه ها منجر شود و نوعی عدم هماهنگی موجب عدم شناسایی خاطیان امر گردد .در این میان نمایندگان مردم هم در صحن علنی مشخص شدن خاطیان را از ریاست مجلس خواستار شدند که با پاسخ های نه چندان مناسب لاریجانی مواجه شدند.علی لاریجانی در پاسخ نمایندگان گفته بود که سرو صدای ما باعث میشود دشمن شاد شود ولی نگفته بود عامل این خرابکاری یکی از نزدیکان وی در قوه مقننه است و جلالی که از ادبیاتش بر میآید مشکلی با فتنه گران ندارد و جعفر پناهی و نسرین ستوده را دو فرد عادی میداند از قضیه مطلع بوده ولی مسئولیت این قضیه رو متوجه دیگرا قوا از جمله وزارت امور خارجه و اصلاعات…