طنز اقتصادی به خاطر یک مشت ریال

داستان بوجود آمدن کالای سوم در معامله پایاپای و پس از آن داستان بوجود بانک ها در عصر سکه های طلا و پول و سپس چگونگی بوجود آمدن نسل جدید بانک ها بر اساس اعتبار و خلق نقدینگی بانک های کوچک را میتوانید در این کلیپ ببینید.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV